Om oss

Välkommen till NAISS, Nationell Akademisk Infrastruktur för Superdatorer i Sverige. Vi tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare.

NAISS är den största och mest nyttjade forskningsinfrastrukturen i Sverige. Under 2023 betjänade vi över 7 600 användare vid fler än 30 universitet och forskningsinstitut. Vi erbjuder en kvalificerad och decentraliserad support genom en filialstruktur i samarbete med lärosäten runtom i landet.

NAISS är just nu inne i en intensiv process där vi upphandlar en helt ny kraftfull superdator, Arrhenius, som ska installeras på Campus Valla och tas i drift 2025. Det är en stor investering som påtagligt kommer att stärka Sveriges superdatorkapacitet och även kvalificera oss till medlemskap i EuroHPC, ett gemensamt initiativ mellan europeiska länder och privata partners för att göra Europa världsledande inom superdatorer.

NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vår budget 2023 var 150 miljoner kronor. Vi finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet men också genom avgifter från våra elva partneruniversitet:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Umeå universiet
 • Uppsala universitet

NAISS leds av en styrgrupp under ordförande Jan-Eric Sundgren, seniorrådgivare hos Teknikföretagen. Tillförordnad föreståndare för NAISS är Björn Alling, universitetslektor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet och även föreståndare för Nationellt Superdatorcentrum.

Eftersom engelska är det dominerande språket både bland forskare, som är vår största målgrupp, och inom superdatorvärlden, så är vår webbplats på engelska.

Om du har frågor eller önskar mera information, mejla oss gärna på info@naiss.se.